Dlaczego My?

Ponieważ cechują nas najwyższe standardy obsługi na rynku.

  • Odpowiedzialność – w każdym zakresie i na każdym etapie nasza kancelaria chroniona jest właściwą polisą ubezpieczenia zawodowego, a jednym z elementów naszej działalności jest udzielana przez nas rękojmia z tytułu prowadzonych przez nas działań.

PODSUMOWUJĄC

Nasza spółka nie jest i nigdy nie będzie powiązana z żadną instytucją finansową. Jesteśmy podmiotem niezależnym. Działamy w oparciu o udzielone przez Państwa pełnomocnictwo i to Państwa interesy reprezentujemy. Jako podmiot rynku finansowego działamy w oparciu o zezwolenie wydane przez KNF oraz podlegamy jego kontroli.

W przeciwieństwie do konsultantów bankowych czy agentów ubezpieczeniowych negocjujemy warunki na całym rynku oraz przedstawiamy ich obiektywną ocenę. W procesie negocjacji operujemy portfelem klientów, niejednokrotnie związanych podobnym zapotrzebowaniem na usługi, co pozwala nam na uzyskanie znacznie korzystniejszych warunków umów, niż te negocjowane indywidualnie.

Na Państwa życzenie nasza firma może wyznaczyć osobę pracującą w formule „in-house”. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie niemalże do zera formalności z Państwa strony, umożliwiając jednocześnie utrzymanie wszystkich korzyści wynikających ze współpracy z naszą firmą.