Nota prawna

DEFINICJE

ALFA CONSILIUM – za każdym razem gdy w treści niniejszej noty prawnej użyto słów ALFA CONSILIUM, niezależnie od tego czy pisanych małą czy wielką literą, mowa o spółce działającej pod nazwą Alfa Consilium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul Niemirowskiej 1 lok. 32 w Warszawie (02-921), posługującej się NIP: 951-23-78-634 oraz numerem REGON: 147183009 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000505199 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.

BROKER / BROKER UBEZPIECZENIOWY – za każdym razem gdy w treści niniejszej noty prawnej użyto słów BROKER lub BROKER UBEZPIECZENIOWY, niezależnie od tego czy pisanych małą czy wielką literą, mowa o działalności wykonywanej przez spółkę Alfa Consilium zarejestrowaną w KNF pod zezwoleniem nr 2206/15.

KNF – za każdym razem gdy w treści niniejszej noty prawnej użyto liter KNF mowa o Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące KNF znajdują się na stronie internetowej Komisji pod adresem http://www.knf.gov.pl/ .

OBCE STRONY INTERNETOWE – za każdym razem gdy w treści niniejszej noty prawnej użyto słów OBCE STRONY INTERNETOWE, niezależnie od tego czy pisanych małą czy wielką literą, mowa o danych i informacjach znajdujących się na domenach innych niż domena alfaconsilium.eu .

SPÓŁKA – za każdym razem gdy w treści niniejszej noty prawnej użyto słowa SPÓŁKA niezależnie od tego czy pisanych małą czy wielką literą, mowa o spółce Alfa Consilium.

STRONA INTERNETOWA / SERWIS INTERNETOWY – za każdym razem gdy w treści niniejszej noty prawnej użyto słów STRONA INTERNETOWA lub SERWIS INTERNETOWY, niezależnie od tego czy pisanych małą czy wielką literą, mowa o danych i informacjach znajdujących się pod domeną alfaconsilium.eu .

UŻYTKOWNIK – za użytkownika uważa się każdą osobę odwiedzającą lub korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod domeną alfaconsilium.eu .

OŚWIADCZENIA

Niniejszym spółka Alfa Consilium oświadcza, iż jest licencjonowanym Brokerem Ubezpieczeniowym zarejestrowanym w KNF pod zezwoleniem nr 2206/15 oraz posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu Brokera Ubezpieczeniowego.

Kopia zezwolenia KNF znajduje się na stronie z aktualnymi dokumentami spółki.

Kopia certyfikatu polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej znajduje się na stronie z aktualnymi dokumentami spółki.

I. INFORMACJE WSPTĘPNE

Przystępując do korzystania ze stron internetowych Alfa Consilium, Użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń poniższe zasady.

II. ZAWARTOŚĆ SERWISU
 1. Wszelkie informacje oraz dane dotyczące produktów i usług zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego i nie wiążą prawnie spółki Alfa Consilium.
 2. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat oferowanych przez naszą Spółkę produktów oraz usług prosimy o kontakt z przedstawicielem naszej Spółki lub z biurem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
​III. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w naszym serwisie internetowym były właściwe. Niemniej jednak Alfa Consilium nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki i nieprawidłowości oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku podjęcia decyzji w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów sieci i serwisu internetowego.
 2. Alfa Consilium nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, bezpośrednio lub pośrednio w związku z korzystaniem z zasobów strony internetowej, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.
 3. Alfa Consilium nie odpowiada za brak dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 4. Operatorem serwerów na których znajduje się strona internetowa jest firma 1&1 Internet Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59 w Warszawie (00-120) identyfikującej się NIP: 5252479743 oraz zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000361053 .
 5. Alfa Consilium nie odpowiada także za politykę prywatności i wykorzystanie danych przez obce strony internetowe, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu internetowego.
IV. OCHRONA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Zawartość niniejszego serwisu internetowego chroniona jest przepisami prawa, w szczególności prawem własności intelektualnej. Nie może być ona wykorzystana do celów komercyjnych. W szczególności niniejsza strona nie może być w celach zarobkowych kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana bez uprzedniej pisemnej zgody Alfa Consilium.
 2. Użytkownik uprawniony jest do pobrania, drukowania całych bądź fragmentów stron oraz korzystania z aplikacji wyłącznie na użytek prywatny lub na potrzeby nawiązania współpracy ze spółką Alfa Consilium, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Alfa Consilium.
V. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
 1. Informacje dotyczące plików cookies znajdują się pod adresem http://alfaconsilium.eu/polityka-ciasteczek/ .
 2. Dopełniając wymogów informacyjnych nałożonych na podmioty rynku ubezpieczeniowego prowadzące działalność Brokera Ubezpieczeniowego, zgodnie z warunkami określonymi w art. 26 pkt 1. ust 1), Alfa Consilium informuje iż:
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Alfa Consilium zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej noty prawnej w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.