Faktoring

FAKTORING to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie (finansowaniu) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Faktoring, wraz z ofertą ubezpieczenia należności, jest jednym z elementów zabezpieczenia płynności finansowej spółki. Zarówno usługi faktoringu jak i ubezpieczenia należności łączy się z szeregiem usług dodatkowych w tym m.in. dochodzenia wierzytelności.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FAKTORING

Firmy świadczące usługi faktoringowe (faktorzy) dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i eksportowej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać od 80% do 100% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów. Pozostała część należności, pomniejszona o opłatę na rzecz faktora, przekazywana jest po otrzymaniu przez faktora zapłaty za towar od odbiorcy (dłużnika). To na faktorze spoczywa obowiązek kontrolowania rozliczeń z odbiorcami.

Oferta faktoringu przygotowywana przez naszą kancelarię brokerską, jest ofertą budowaną i dostosowywaną indywidualnie pod potrzeby klienta. Faktoring nie jest produktem dostępnym wyłącznie wśród dużych pomiotów gospodarczych, a jest kierowany zwłaszcza do spółek sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Typowy adresat faktoringu to firma:

  • dla firm stosujących odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki)
  • dla firm poszukujących alternatywnych źródeł finansowania bieżącej działalności
  • dla przedsiębiorstw chcących zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorców
  • dla firm szukających sposobów na zdyscyplinowanie swoich kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań
  • dla podmiotów gospodarczych poszukujących elastycznych i kompleksowych usług finansowych

Firma korzystająca z faktoringu uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać swoje zobowiązania, planować zarządzanie finansami, w znaczący sposób minimalizować ryzyko ściągnięcia należności i przeciwdziałać negatywnym skutkom różnic kursowych w eksporcie.

OFERTA FAKTORINGU NASZEJ KANCELARII obejmuje:

DLACZEGO WARTO NAWIĄZAĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

  • Oferujemy kompleksowe zarządzanie ryzykiem zabezpieczenia należności w ramach autorskiej oferty ’TCAR Solutions’.
  • Nasi specjaliści, obecni na rynku finansowym już od ponad 10 lat, posiadają bogate doświadczenie w budowie programów ubezpieczeń należności i faktoringu.
  • Jako jedna z nielicznych kancelarii brokerskich współpracujemy z kancelarią prawną posiadającą bogate doświadczenie w obsłudze spółek oraz dochodzeniu należności przeterminowanych.
  • Nasze wsparcie obejmuje nie tylko wdrożenie programu, nieprzerwanie jesteśmy do Państwa dyspozycji i nie pozostajemy anonimowi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy:

e-mail: biuro@alfaconsilium.eu

Powrót do opisu programu TCAR Solutions.