Ubezpieczenie CARGO

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO)  jest ubezpieczeniem przeznaczonym przede wszystkim dla przedsiębiorców – producentów lub odbiorców towarów.

Ubezpieczenie CARGO, może być także interesujące dla firm przewozowych oraz spedytorów jako dodatek, do oferowanych usług transportu, uzupełniający ich ofertę.

ZAKRES OCHRONY

Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO), oferowane przez naszą kancelarię brokerską, może obejmować ochroną ubezpieczeniową wszystkie towary w transporcie krajowym jak i międzynarodowym (niezależnie od rodzaju środka transportu na jakim to mienie jest przewożone). Poza typowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej składającym się z klauzul pokrywających zdarzenia w trakcie operacji ładunkowych czy w trakcie tymczasowego składowania, oferujemy włączenie do polisy bogatego katalogu klauzul dodatkowych obejmujących m.in.:

  • pokrycie kosztów organizacji dodatkowego transportu towarów po szkodzie,
  • wzrost wartości towarów,
  • udziału w zysku.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ UBEZPIECZENIE CARGO

Wbrew obiegowej opinii, ubezpieczenie CARGO nie jest ubezpieczeniem „zastępującą” polisy OC spedytora czy przewoźnika. Ubezpieczenia OCS oraz OCP, przede wszystkim są polisami, które pozwalają na uwolnienie się od odpowiedzialności firmy przewozowej, dodatkowo swoją ochroną obejmują wyłącznie zdarzenia za które przewoźnik czy spedytor ponoszą odpowiedzialność. Ubezpieczenie CARGO natomiast obejmuje ochroną ogół transportu, niezależnie od przyczyny szkody. Jest także swoistym zabezpieczeniem finansowym utraty transportowanych towarów dla dostawcy lub odbiorcy, w zależności od stosowanych klauzul INCOTERMS.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami:

DLACZEGO WARTO NAWIĄZAĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

  • Oferujemy szeroki katalog klauzul istotnie poprawiający udzielaną w ramach polisy CARGO ochronę ubezpieczeniową.
  • Nasza kancelaria brokerska reprezentuje swoich klientów na każdym etapie prowadzonej likwidacji szkody.
  • W przypadku oferty CARGO dla spedytorów i przewoźników oferujemy budowę unikalnego programu ubezpieczeniowego, stanowiącego uzupełnienie oferty takich przedsiębiorstw.
  • Współpraca z naszą spółką obejmuje nie tylko wdrożenie programu, nieprzerwanie jesteśmy do Państwa dyspozycji i nie pozostajemy anonimowi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy:

e-mail: biuro@alfaconsilium.eu

Wróć do działu o ubezpieczeniach.