Ubezpieczenia

Poszukiwanie ochrony ubezpieczeniowej na rynku jest zadaniem czasochłonnym i w gruncie rzeczy niezwykle odpowiedzialnym. Najdrobniejszy błąd lub przeoczenie przy budowie programu ubezpieczeniowego czy wypełnianiu wniosku, może narazić firmę na poważne straty w przypadku szkody. Między innymi z tego względu warto zwrócić się o wsparcie do profesjonalisty jakim jest ALFA CONSILIUM.

Oferujemy wsparcie w budowie programów ubezpieczeniowych, dopasowanych do potrzeb klienta, obejmujących m.in.:

 1. Kompleksowe ubezpieczenie majątku spółki:
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (All Risk)
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenia utraty zysku
 1. Ubezpieczenia komunikacyjne – ubezpieczenia floty pojazdów
 2. Ubezpieczenia budowlane i montażowe:
 • Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)
 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia utraty zysku wskutek opóźnienia budowy
 1. Ubezpieczenia transportowe:
 1. Ubezpieczenia Financial Line:
 1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, w tym m.in.:
 1. Programy ubezpieczeń pracowniczych:
 • Pracownicze grupowe ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenie medyczne (kosztów leczenia/operacji itp.)
 • Ubezpieczenie lekowe
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci (z gwarantowaną sumą ubezpieczenia sięgającą nawet 10 mln PLN)
 • Ubezpieczenia ochrony prawnej

Na osobną uwagę zasługują ubezpieczenia specjalistyczne i dedykowane w skład których zaliczyć można m.in.:

 • Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku
 • Ubezpieczenie fuzji i przejęć
 • Ubezpieczenie szkód środowiskowych (Dyrektywa Parlamentu Europejskie i Rady nr 2004/35/WE)
 • Ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia
 • Ubezpieczenie ryzyk porwań i wymuszeń (Kidnap and Ransom – K&R)
 • Ubezpieczenie z tytułu publicznej emisji papierów wartościowych
 • Programy Affinity

Dodatkowo proponujemy także zapoznać się z nieco szerszym KATALOGIEM RYZYK możliwych do ubezpieczenia za pośrednictwem naszej kancelarii brokerskiej.

Ponad powyższe oferujemy budowę programów dedykowanych, kierowanych do:

 1. branży wydobywczej i przemysłu ciężkiego
 2. firm Transportowych – Spedycyjnych – Logistycznych
 3. firm komunalnych i gospodarki odpadami
 4. branży telekomunikacyjnej i IT
 5. szpitali

Należy pamiętać, iż rynek ubezpieczeń obejmuje szeroki katalog ubezpieczeń i ryzyk. W przypadku jeśli nie znaleźli Państwo zagadnienia bezpośrednio dotyczącego Państwa Spółki lub profilu Państwa działalności, serdecznie zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem naszej kancelarii brokerskiej.

e-mail: biuro@alfaconsilium.eu

Wróć do działu usług brokerskich.