Alfa Consilium

MISJA

Naszą misją jest udzielenie profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w zakresie finansowania działalności bieżącej oraz inwestycyjnej, aby wspomóc rozwój oraz konkurencyjność firm na rynkach, zapewniając przy tym właściwe zabezpieczenie ryzyka.

KIM JEST ALFA CONSILIUM?

Jesteśmy firmą konsultingową wyspecjalizowaną w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym oraz finansowym naszych klientów.

OFERTA

Pośredniczymy w procesie negocjacji pomiędzy naszymi klientami a instytucjami rynku finansowego, takimi jak banki, firmy leasingowe, faktoringowe czy też ubezpieczeniowe. Usługi naszej kancelarii doradczej obejmują m.in.:

  • działalność brokera ubezpieczeniowego,
  • działalność biura pośrednictwa leasingowego,
  • wsparcie w zakresie pozyskania finansowania działalności bieżącej oraz inwestycyjnej przedsiębiorstwa,
  • wsparcie w zakresie zabezpieczenia należności handlowych,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji finansów firmy.

Nasza oferta obejmuje także usługi konsultingu, między innymi z zakresu programów zarządzania ryzykiem czy poprawy jakości finansów spółki. Połączenie doświadczenia naszego zespołu i współpracujących z nami specjalistów pozwala nam na świadczenie kompleksowych usług najwyższej jakości.

Ponadto, nasza firma oferuje usługi związane z reprezentowaniem klientów w procesach likwidacji szkód oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, co stanowi uzupełnienie
oferty brokerskiej.

W większości przypadków wynagrodzenie naszej kancelarii oparte jest o tzw. kurtaż lub success fee. Oznacza to, iż klient ponosi wyłącznie koszty związane z opłatą za produkt lub ponosi koszt tylko w przypadku osiągnięcia konkretnych celów.

ZESPÓŁ

Partnerami i przedstawicielami naszej firmy są osoby posiadające bogate doświadczenie z zakresu oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w bankach oraz kancelariach brokerskich.

Wsparcia naszej kancelarii udzielają podmioty sektora usług prawnych, kontrolingu i innych.

Naszym standardem jest najwyższa jakość obsługi