Ubezpieczenie maszyn od awarii/uszkodzeń

UBEZPIECZENIE MASZYN OD AWARII/USZKODZEŃ (tzw. ubezpieczenie MB) jest ubezpieczeniem istotnym z perspektywy kompleksowego zabezpieczenia parku maszynowego firm produkcyjnych.

ZAKRES OCHRONY

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń daje ochronę ubezpieczeniową, którą objęte są maszyny eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez ubezpieczonego w trakcie ich pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów czy konserwacji. Zakres ubezpieczenie obejmuje m.in.:

  • błędy w projektowaniu lub konstrukcji maszyn,
  • błędy popełnione w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału,
  • straty związane z eksploatacją związane m.in. z: niewłaściwą obsługą; rozerwaniem wskutek działania siły odśrodkowej; brakiem działania lub wadliwym działaniem urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających; nadmiernym ciśnieniem; zwarciem, przepięciem, przetężeniem i innych przyczyn elektrycznych; dostaniem się ciała obcego; itp.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ UBEZPIECZENIE AWARII MASZYN

Ubezpieczenie maszyn od awarii jest ubezpieczeniem odmiennym od standardowego ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, który de facto uzupełnia katalog ubezpieczanych ryzyk, a nie tworzy osobny zakres ubezpieczenia. Mówiąc najogólniej w przypadku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpiecza się szkody związany z tzw. „ryzykami zewnętrznymi”, ubezpieczenie maszyn od awarii jest natomiast ubezpieczeniem skupiającym się przede wszystkim na szkodach związanych z tzw. „ryzykiem wewnętrznym”.

DLACZEGO WARTO NAWIĄZAĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

  • Oferujemy unikalny, w skali całego rynku ubezpieczeniowego, katalog klauzul dodatkowych istotnie rozszerzający, udzielaną w ramach polisy ubezpieczenia maszyn od awarii/uszkodzeń ochronę.
  • Nasza kancelaria brokerska reprezentuje swoich klientów na każdym etapie prowadzonej likwidacji szkody.
  • Udzielamy wsparcia w wycenie maszyn do wartości odtworzeniowych.
  • Współpraca z naszą spółką obejmuje nie tylko wdrożenie programu, nieprzerwanie jesteśmy do Państwa dyspozycji i nie pozostajemy anonimowi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy:

e-mail: biuro@alfaconsilium.eu

REKOMENDOWANE ROZSZERZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA:

  • ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn (MLOP)

Wróć do działu o ubezpieczeniach.