Ubezpieczenie OC spedytora

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA (OCS) kierowane jest do spedytorów lub przewoźników wykonujący w ramach swojej działalności gospodarczej czynności związane z obsługą spedycyjną zleceniodawców, powierzających im mienie do obsługi transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL)

ZAKRES OCHRONY

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Oferta Alfa Consilium kierowana jest do firm, którym zależy nie tylko na oszczędnościach w składce za ubezpieczenie, ale zwłaszcza na zbudowaniu indywidualnie dopasowanego, bogatego programu ubezpieczeniowego. W przeciwieństwie do innych firm oferujących ubezpieczenia tego typu nie korzystamy z gotowych wzorców, które niejednokrotnie oferują nieadekwatny zakres ochrony narażając firmy na szereg dodatkowych kosztów.

Program ubezpieczenia OCS oraz OCP przygotowywany przez nasze biuro brokerskie posiada katalog ponad 40 klauzul ubezpieczeniowych stosowanych i wdrażanych zależnie od potrzeb przedsiębiorcy. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, nie przepłaca on za polisę jednocześnie będąc pewnym kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej. Każdej polisie przygotowanej przez nasze biuro brokerskie towarzyszy certyfikat ogólny, którym można legitymować się u kontrahentów, certyfikat taki nie zawiera danych finansowych i już na wstępie tłumaczony jest na język angielski oraz niemiecki.

DLACZEGO WARTO ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE OC SPEDYTORA ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ KANCELARII BROKERSKIEJ

  • Oferujemy unikalny, w skali całego rynku ubezpieczeniowego, katalog klauzul dodatkowych istotnie rozszerzający, udzielaną w ramach polisy ubezpieczenia OC spedytora, ochronę (w tym m.in. klauzula przewoźnika umownego).
  • Program ubezpieczenia budowany jest w oparciu o szczegółowo przeprowadzoną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego i jest indywidualnie dostosowany do potrzeb ubezpieczonego.
  • Nasza kancelaria brokerska bezkosztowo reprezentuje swoich klientów na każdym etapie prowadzonej likwidacji szkody.
  • W ramach nawiązanej współpracy oferujemy wsparcie w budowie programów motywacyjnych dla kierowców oraz programów wsparcia sprzedaży usług spedycyjnych i przewozowych.
  • Na życzenie nowych klientów oferujemy bezkosztowy audyt aktualnego ubezpieczenia OCS wraz z kompleksową oceną ryzyka, wynikiem audytu jest analiza wskazująca kompleksowość zakresu aktualnej ochrony ubezpieczeniowej.
  • Współpraca z naszą spółką obejmuje nie tylko wdrożenie programu, nieprzerwanie jesteśmy do Państwa dyspozycji i nie pozostajemy anonimowi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy:

e-mail: biuro@alfaconsilium.eu

REKOMENDOWANE ROZSZERZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA:

Wróć do działu o ubezpieczeniach.