Programy Affinity

Programy AFFINITY są to masowe programy wspierające rozwój sprzedaży między innymi przez wzbogacenie oferty przedsiębiorstwa. Za affinity możemy także uznać różnego rodzaju programy tzw. „szyte na miarę” które uzupełniać mogą aktualne usługi lub produkty przedsiębiorstwa, a które sporządzane są z uwzględnieniem struktury klientów.

Programy affinity mogą mieć zastosowanie w najróżniejszy branżach usług i przemysłu. Najpopularniejszą ich odmianą jest tzw. oferta bancassurance, rozumiana jako produkty wspierające i uzupełniające usługi finansowe oferowane przez banki. Nie mniej affinity można także spotkać w branżach handlowych, np. w formie ofert przedłużonych gwarancji na zakupione pojazdy, czy ofert ubezpieczenia zakupionego sprzętu oferowanych przez sieci handlowe.

Programy affinity cechuje przede wszystkim ukierunkowanie i sporządzenie oferty, która mogłaby zainteresować osoby dokonujące zakupu produktów i usług w danym przedsiębiorstwie.

Nasza kancelaria brokerska oferuje doradztwo w zakresie poszukiwania takiego zakresu affinity, który mogłyby być oferowany w sprzedaży równolegle do produktów lub usług Państwa przedsiębiorstwa. Zajmujemy się negocjacjami zakresu ubezpieczenia, oceną i klasyfikacją baz danych, szkoleniem, zarządzaniem i wdrożeniem sprzedaży bezpośredniej lub za pomocą call center oraz negocjacją stopy zwrotu ze sprzedanych produktów ubezpieczeniowych.