Strona główna

Alfa Consilium sp. z o.o.

Działamy na rynku finansowym, w tym rynku ubezpieczeń, w oparciu o ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym i wykonujemy czynności brokerskie jako licencjonowany broker ubezpieczeniowy.

Niejednokrotnie zdarza nam się spotkać z myleniem pojęcia brokera i agenta ubezpieczeniowego. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości z Państwa strony poniżej przytaczamy zapisy art. 4 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1154):

Agent Ubezpieczeniowy

[…] wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, […]

Broker Ubezpieczeniowy

[…] wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej […]

Jak sami Państwo widzicie, już ustawodawca jasno wskazał różnicę w specyfice działań agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

Ponad to, w przeciwieństwie do agencji ubezpieczeniowych, nasza kancelaria brokerska podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych brokera ubezpieczeniowego na kwotę przekraczającą 1.800.000 EUR.

Czujemy się także w obowiązku wskazać, iż dla nas pośrednictwo nie jest celem samym w sobie, a jednym z elementów zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym jakie oferujemy naszym klientom. W procesie przygotowywania programu ochrony ubezpieczeniowej, przeprowadzamy szczegółowy audyt ryzyk na jakie mogą być Państwo narażeni. Audyt o którym mowa uwzględnia nie tylko zebranie i analizę danych, ale także wizję lokalną i ocenę dokumentów związanych z bezpieczeństwem w Państwa firmie. Dzięki temu wiemy co jest przedmiotem ubezpieczenia.

Niezależnie od miejsca usytuowania Państwa firmy, pracownicy naszej kancelarii brokerskiej zawsze pozostają do dyspozycji. Działamy na rynkach lokalnych i nie pozostawiamy niczego wyłącznie „korespondencji elektronicznej”. Jesteśmy z Państwem zawsze wtedy, gdy będą nas Państwo potrzebować.

Zarówno po wdrożeniu nowego programu ubezpieczeniowego jak i na Państwa życzenie, proponujemy przeprowadzenie szkoleń tematycznych.

Aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prospektem Alfa Consilium oraz pozostałą ofertą usług naszego biura doradczego.

Organy rynku ubezpieczeniowego: