Ubezpieczenie D&O

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU (D&O) nie jest ubezpieczeniem zastrzeżonym wyłącznie dla spółek giełdowych czy dużych spółek akcyjnych, jest to produkt ubezpieczeniowy kierowany także do podmiotów sektora MŚP.

Nie mniej ubezpieczenie zarządu jest produktem na który szczególną uwagę powinny zwrócić podmioty w których udziałowcem są organy administracji samorządowej, pracownicy spółki, podmioty zagraniczne czy inne podmioty prawne.

ZAKRES OCHRONY

We wszystkich spółkach kapitałowych spotykamy się z odpowiedzialnością zarządu w związku z ich działalnością czy decyzjami. Może to być odpowiedzialność w stosunku do udziałowców, kontrahentów czy organów administracji państwowej. Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją. Zakres polisy obejmować będzie zarówno  roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki. Ubezpieczenie zapewnia odzyskanie przez spółkę środków utraconych na skutek błędnych decyzji, nawet gdy odpowiedzialni za nie członkowie jej władz nie mają możliwości pokrycia roszczeń, lub nie sprawują już funkcji członka zarządu spółki. Polisa obejmuje również sytuację, gdy spółka jest zobowiązana do pokrycia roszczenia w imieniu członka swoich władz.

NIE KAŻDA POLISA D&O JEST TAKA SAMA

Wbrew ogólnie panującym standardom na rynku, należy pamiętać, iż nie każda polisa ubezpieczenia odpowiedzialności członków zarządu (D&O) jest taka sama. W większości przypadków klienci bombardowani są „katalogiem klauzul” który de facto stanowi ustandaryzowaną listę rozszerzeń polisy D&O, takich jak odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki czy objęcie ochroną ubezpieczeniową członków rady nadzorczej.

Oferta Alfa Consilium jest unikalna, nie tylko z uwagi na wsparcie jakie nasza kancelaria może udzielić w przypadku wystąpienia zdarzenia, ale zwłaszcza ze względu na indywidualnie wypracowany katalog klauzul dodatkowych, który wprowadza zmiany do ponad 15 definicji OWU oraz szereg innych rozszerzeń.

DLACZEGO WARTO NAWIĄZAĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

  • Jako jedna z nielicznych kancelarii brokerskich współpracujemy z kancelarią prawną posiadającą niezbędne doświadczenie w obsłudze spółek i roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie polisy D&O.
  • Nasi specjaliści, funkcjonujący na rynku ubezpieczeniowym już od ponad 10 lat, posiadają doświadczenie w obsłudze ubezpieczenia D&O oraz roszczeń zgłaszanych i obsługiwanych w ramach tej polisy.
  • Oferowany przez nasze biuro brokerskie katalog klauzul dodatkowych jest unikalny.
  • Nasze wsparcie obejmuje nie tylko wdrożenie programu, nieprzerwanie jesteśmy do Państwa dyspozycji i nie pozostajemy anonimowi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy:

e-mail: biuro@alfaconsilium.eu

Wróć do działu o ubezpieczeniach.