Ubezpieczenie OC przewoźnika

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA (OCP) kierowane jest do przedsiębiorców transportowych i przewoźników indywidualnych. Beneficjentami tego produktu mogą być również spedytorzy, w sytuacji gdy przyjmują na siebie odpowiedzialność przewoźnika umownego.

ZAKRES OCHRONY

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego działającego w charakterze przewoźnika w transporcie drogowym zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, polegająca na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu, od momentu przyjęcia aż do czasu wydania. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody związane z:

 • Ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz.U. nr 119, poz. 575 z późniejszymi zmianami) – w przypadku transportu krajowego,
 • Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) – w przypadku transport międzynarodowego,
 • innymi aktami prawnymi narzucającymi odpowiedzialność na przewoźnika w danym kraju UE – w przypadku transportu kabotażowego.

Oferta Alfa Consilium kierowana jest do firm, którym zależy nie tylko na oszczędnościach w składce za ubezpieczenie, ale zwłaszcza na zbudowaniu indywidualnie dopasowanego, bogatego programu ubezpieczeniowego. W przeciwieństwie do innych firm oferujących ubezpieczenia tego typu nie korzystamy z gotowych wzorców, które niejednokrotnie oferują nieadekwatny zakres ochrony narażając firmy na szereg dodatkowych kosztów.

Program ubezpieczenia OCP przygotowywany przez nasze biuro brokerskie posiada katalog ponad 40 klauzul ubezpieczeniowych stosowanych i wdrażanych zależnie od potrzeb przedsiębiorcy, w tym m.in.:

 • Klauzula „paramount”,
 • Klauzula kosztów związanych z przewozem w tym cła i przewoźnego,
 • Klauzula szkód wyrządzonych przez imigrantów/uchodźców,
 • Klauzula szkód wyrządzonych po spożyciu alkoholu.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, nie przepłaca on za polisę jednocześnie będąc pewnym kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej. Każdej polisie przygotowanej przez nasze biuro brokerskie towarzyszy certyfikat ogólny, którym można legitymować się u kontrahentów, certyfikat taki nie zawiera danych finansowych i już na wstępie tłumaczony jest na język angielski oraz niemiecki.

DLACZEGO WARTO ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ KANCELARII BROKERSKIEJ

 • Oferujemy unikalny, w skali całego rynku ubezpieczeniowego, katalog klauzul dodatkowych istotnie rozszerzający, udzielaną w ramach polisy ubezpieczenia OC przewoźnika, ochronę.
 • Program ubezpieczenia budowany jest w oparciu o szczegółowo przeprowadzoną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego i jest indywidualnie dostosowany do potrzeb ubezpieczonego.
 • Nasza kancelaria brokerska bezkosztowo reprezentuje swoich klientów na każdym etapie prowadzonej likwidacji szkody.
 • W ramach nawiązanej współpracy oferujemy wsparcie w budowie programów motywacyjnych dla kierowców oraz programów wsparcia sprzedaży usług spedycyjnych i przewozowych.
 • Na życzenie nowych klientów oferujemy bezkosztowy audyt aktualnego ubezpieczenia OCP wraz z kompleksową oceną ryzyka, wynikiem audytu jest analiza wskazująca kompleksowość zakresu aktualnej ochrony ubezpieczeniowej.
 • Współpraca z naszą spółką obejmuje nie tylko wdrożenie programu, nieprzerwanie jesteśmy do Państwa dyspozycji i nie pozostajemy anonimowi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy:

e-mail: biuro@alfaconsilium.eu

REKOMENDOWANE ROZSZERZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA:

Wróć do działu o ubezpieczeniach.