Likwidacja Szkód

Proces likwidacji szkody (wypłaty odszkodowania/świadczenia) nie zawsze jest procesem łatwym i przyjemnym. W wielu sytuacjach podmioty ubezpieczone odnoszą wrażenie, że Ubezpieczyciel był zainteresowany wyłącznie przyjęciem składki za ubezpieczenie. Sprawna likwidacja szkód jest ściśle powiązana z poprawnie przygotowanym programem ubezpieczeniowym odpowiadającym potrzebom przedsiębiorstwa.

Szybko zlikwidowana szkoda niejednokrotnie może uchronić firmę czy instytucję przed poważnymi stratami finansowymi bezpośrednio związanymi ze stratami materialnymi powstałymi w związku z wystąpieniem szkody. W przypadku znacznych szkód, jednym z najistotniejszych aspektów jest możliwie najszybsze uzyskanie tzw. bezspornej kwoty odszkodowania.

Kancelaria Brokerska ALFA CONSILIUM oferuje swoje usługi w zakresie kompleksowej obsługi procesów likwidacji szkód i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubezpieczeń. Nasza propozycja skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw jak i osób indywidualnych.

W ramach współpracy z naszą firmą można rozróżnić dwa zakresy usług:

  1. Likwidacja bezkosztowa (wsparcie dla klientów) – obejmująca likwidację szkód związanych z zakresem obsługiwanym przez naszą kancelarię brokerską w ramach świadczonych usług biura Brokera Ubezpieczeniowego.
  2. Likwidacja dedykowana – obejmująca konkretne zlecenie od podmiotów nie związanych w żadnym zakresie obsługowym z naszą kancelarią. W takim przypadku nasza firma wynagradzana jest wyłącznie za skutecznie przeprowadzony proces, w oparciu o success fee.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy:

e-mail: biuro@alfaconsilium.eu

Powrót do działu usług brokerskich.

Powrót do działu usług doradczych.