Faktoring

OFERTA FAKTORINGU NASZEJ KANCELARII obejmuje:

faktoring odwrotny – jest to rozwiązanie kierowane do firm, dla których oferowane terminy płatności są zbyt krótkie. W przypadku zapotrzebowania na kapitał obrotowy mogą ubiegać się one  o tego typu elastyczne narzędzie zarządzania płynnością finansową. Zabezpieczeniem takiej formy finansowania może być polisa ubezpieczeniowa, ruchomości lub nieruchomości przedsiębiorstwa. Korzystnym rozwiązaniem jest także posiadanie polisy ubezpieczenia należności.

powrót

DLACZEGO WARTO NAWIĄZAĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

  • Oferujemy kompleksowe zarządzanie ryzykiem zabezpieczenia należności w ramach autorskiej oferty ’TCAR Solutions’.
  • Nasi specjaliści, obecni na rynku finansowym już od ponad 10 lat, posiadają bogate doświadczenie w budowie programów ubezpieczeń należności i faktoringu.
  • Jako jedna z nielicznych kancelarii brokerskich współpracujemy z kancelarią prawną posiadającą bogate doświadczenie w obsłudze spółek oraz dochodzeniu należności przeterminowanych.
  • Nasze wsparcie obejmuje nie tylko wdrożenie programu, nieprzerwanie jesteśmy do Państwa dyspozycji i nie pozostajemy anonimowi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy:

e-mail: biuro@alfaconsilium.eu

Powrót do opisu programu TCAR Solutions.